Buurttalent Moerwijk

Begin december 2019 zijn de Moerwijk Coöperatie en Duurzaam Den Haag het pilotproject Buurttalent gestart. In dit bijzondere project krijgen Moerwijk-ers met een uitkering een training waarin ze opgeleid worden tot burenhulp of schimmelcoach om buurtgenoten te ondersteunen bij de komende energietransitie. Doordat bewoners na zo’n training zelf de regie in handen krijgen, draagt dit bij een sterkere buurt, vol nieuwe energie. Het pilotproject Buurttalent wordt uitgevoerd in samenwerking met met partners in de wijk en met financiering van gemeente Den Haag, Fonds 1818 en woningcorporaties Vestia en Staedion.

De Piëzo Methodiek
De Pilot Buurttalent is opgezet op basis van de Piёzo Methodiek. Deze methodiek is speciaal ontwikkeld om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie en hun vermogen om te participeren te vergroten.

Het project bestaat uit drie fasen:

  1. We zetten een talentenbank waarin ieder Buurttalent in komt te staan. Daarnaast worden de trainingen tot burenhulp of schimmelcoach ontwikkeld.
  2. We gaan 30 Moerwijk-ers werven en/of trainen tot burenhulp of schimmelcoach.
  3. Minimaal 15 deelnemers helpen om structureel actief te worden voor partners in de wijk

In de eerste fase overleggen we met de diverse partners over de concrete uitwerking van de pilot Buurttalent. We gaan daarvoor op korte termijn met hen in gesprek om tot nadere afspraken te komen. De trainingen zullen komend voorjaar gegeven worden en voor de zomer afgerond zijn. Als de pilot Buurttalent slaagt, willen we deze verder ontwikkelen tot een volwaardige Buurtleerwerkplaats, waarin mensen een opleiding kunnen volgen zodat ze actief kunnen bijdragen aan het werk rond bijvoorbeeld de energietransitie.

Het Buurttalent project wordt i.s.m. partners uitgevoerd door een kernteam bestaande uit:

  • Neo de Bono (projectuitvoering, Moerwijk Coöperatie)
  • Johan Apeldoorn (projectleiding, Moerwijk Coöperatie)
  • Lennart van der Linde (projectuitvoering, Duurzaam Den Haag)
  • Reinder Boon (projectleiding, Duurzaam Den Haag)

Voor meer informatie over de Moerwijk Coӧperatie en Duurzaam Den Haag:

Vragen? Opmerkingen? Meewerken? Meedoen? Neem dan graag contact op met:

Over de Moerwijk Coöperatie
De Moerwijk Coöperatie is een Bewonersorganisatie, Bewonersbedrijf en Bewonersplatform op coöperatieve grondslag.

De Moerwijk Coöperatie is opgezet om gaten van verschillende (geld)stromen die uit de wijk weglekken te dichten: dus uitgaan van de kracht die in Moerwijk zelf zit en het talent wat we zelf in huis hebben te benutten.
Lees verder>>

Over Duurzaam Den Haag

De 21ste eeuw stelt ons voor grote nieuwe uitdagingen. Klimaatverandering zorgt voor extremer weer, waarbij we steeds vaker te maken krijgen met hittegolven en extreme regenval. Een groeiende wereldbevolking doet een steeds groter beroep op een eindige voorraad grondstoffen.

Duurzaam Den Haag vertaalt die uitdagingen naar de schaal van onze stad.
Lees verder>>

Over de Piëzo Methodiek
De Piëzo Methodiek heeft als doel het vergroten van de maatschappelijke participatie. Daarbij wordt er naar toegewerkt dat mensen zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij. Dat kan zijn door middel van het verrichten van betaald werk, het volgen van een opleiding of vrijwilligerswerk. De methodiek bestaat uit vijf fases die gezamenlijk een totaalaanpak vormen: eerste maatschappelijke activering (fase 0), deelname aan activiteiten in een Wijkcentrum en/of buurthuis als educatieve plek (fase 1), lerend vrijwilligerswerk binnen het Wijkcentrum en/of buurthuis (fase 2), lerend en toepassend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties (fase 3), naar een opleiding en/of reguliere baan (fase 4). De deelnemers worden ondersteund door trajectbegeleiders.

Lees meer over de Piëzo Methodiek>>