Als Bewonersorganisatie

De Moerwijk Coöperatie als Bewonersorganisatie

Activiteiten voor iedereen
De coöperatieve vereniging Moerwijk Coöperatie fungeert als bewonersorganisatie van en voor Moerwijk. Als zodanig faciliteert het, het organiseren van leuke activiteiten in de buurt. Elk seizoen zijn er evenementen waarbij buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Zoals de barbecue in de zomer, het walking diner in voor- en najaar, paaseieren zoeken, diverse kerstdiners, het kerstbomen rausen, gezamenlijke uitjes, etcetera. Zie de agenda. De werkgroep ‘Goede buur’ organiseert nog veel meer activiteiten. In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot een hoop gezelligheid, nieuwe contacten en een hechtere buurt, waar we elkaar weten te vinden. Het delen van spullen en elkaar helpen met oppas, kleine klussen, vervoer etc. is daardoor makkelijker geworden. Buurtpreventie is ook een belangrijk aandachtsgebied.

Samen sterk
Door lid te worden laat je zien dat je het belangrijk vindt dat we ons als buurt verenigen. Niet alleen voor de gezelligheid en onderlinge betrokkenheid. De bewonersorganisatie heeft contact met verschillende organisaties in en om Moerwijk, stadsdeel Escamp en met de gemeente Den Haag. Via onze leden weten we wat er speelt in onze buurt en kunnen we actie ondernemen als dat nodig is. Hoe meer leden de vereniging telt, hoe beter we kunnen meepraten en invloed uitoefenen.

Een stem
Als lid van Bewonersorganisatie Moerwijk Coöperatie bepaal je mee wat er in onze buurt gebeurt. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering kun je stemmen op bestuursleden of jezelf aanmelden als bestuurslid.

Word lid!
Genoeg redenen dus om lid te worden! Veel buurtgenoten gingen je daarom al voor. Voor maar €1,- per jaar ben je al lid. En dat is belangrijk: veel leden maken een sterke, fijne, gezellige en betrokken buurt mogelijk. Meld je aan om lid te worden of stuur ons een mail. Ook leden die niet actief willen deelnemen zijn van harte welkom!

Een helpende hand
Je kunt ook deelnemen in een van de vele werkgroepen van de buurt. Daar ontmoet je andere buurtbewoners en het is leuk om samen iets te doen wat zorgt voor verbetering van het leefklimaat of een gezellige activiteit voor de buurt. Dat kan ook op incidentele of afroepbasis, zodat het je weinig vrije tijd kost.

Communicatie
Geïnformeerd worden, meedenken en -praten kan heel snel via de Buurtblogs op deze website en de Facebookpagina van de Moerwijk Coöperatie. Die twee communicatiemiddelen kunnen elkaar goed aanvullen. De Facebookpagina voor de snelle berichtgeving, het Buurtblog om wat dieper in te gaan op allerlei actuele thema’s en de informatie daarover makkelijk voor iedereen toegankelijk te houden. De verenigingsleden ontvangen zo nu en dan een email nieuwsbrief met een overzicht van het nieuws.

Een nieuwe periode
De afgelopen jaren woonden we met zijn allen in een zogenaamde ‘Vogelaarwijk’. Inmiddels staat de wijk als je het aan ons vraagt er een beetje beter voor dan toen Moerwijk dit predicaat kreeg en hebben we veel nieuwe bewoners mogen verwelkomen. Het is mede daarom een goed moment om vooruit te kijken en ons de volgende vragen te stellen:

   In wat voor buurt willen we wonen?
   Wat is daarvoor nodig?
   Wie of wat kan ons daarbij ondersteunen?

Daar gaan bestuur en werkgroepen zich de komende tijd mee bezig houden. Ideeën zijn van harte welkom! 

Bestuurs- en werkgroepleden gezocht!
Deelname aan het bestuur of een werkgroep hoeft niet veel tijd te kosten, maar is wel belangrijk. Het stelt ons als buurtbewoners in staat om in een fijne buurt te wonen die goed leefbaar, gezellig en sterk is. De afgelopen jaren zijn al veel buurtbewoners actief geweest.  Door het verhuizen van op dit moment actieve leden zijn we op zoek naar een paar nieuwe bestuursleden. Ook verschillende werkgroepen kunnen helpende handen en meedenkende leden goed gebruiken. 

Werkgroepen
 
• Activiteiten
 • Goede buren
 • Communicatie
 • Ecologisch groenbeheer en stadslandbouw
 • Duurzame energie
 • Leefklimaat (bijv. het aanpakken zwerfvuil of de bestrijding van de rattenplaag)

Daarnaast zijn de bewoners via ons als bewonersorganisatie vertegenwoordigd in het Wijknet, het Bondgenoten Netwerk, Commissie Wijkprogramma Escamp/Moerwijk.

Meld je aan voor het bestuur of een werkgroep
Jeuken je handen? Zie je het zitten om onze fijne wijk nog fijner te maken? Of ken je misschien iemand anders die daaraan wil bijdragen?

Laat het ons weten! Stuur een mail naar: bijdragen@moerwijkcooperatie.nl

Heb je vragen?
Stuur dan een mail naar vragen@moerwijkcooperatie.nl

Of neem even contact op met Neo de Bono. Hij  is namens de leden en het bestuur verantwoordelijk voor de ‘day to day-business’ van de Moerwijk Coöperatie.
Je kunt hem bereiken via neo@moerwijkcooperatie.nl of 06-34 196 796