2016 – Schoolgebouw Westhovenplein wordt gesloopt

‘We maken er opnieuw een bijzondere plek van’

Het zal even wennen zijn, of je er nu met plezier of tegenzin naar school ging, dat het voormalige Overvoorde College helemáál uit Moerwijk verdwijnt. Eind dit jaar wordt het oude gebouw op het Westhovenplein namelijk gesloopt om plaats te maken voor ‘een open tuin, met daarin vijf woongebouwen’.

Het gebouw heeft overdui-delijk de zorg gemist van een conciërge, en leerlingen die voor straf het terrein schoonmaken. De school is sinds 2011 ’uit’ en kennelijk hebben de antikrakers die er tegenwoordig in de klas-lokalen wonen geen slapeloze nachten van troep en onkruid. Toch is het hoogtijd dat de school bewoners de wildernis verlaat en op zoek gaat naar een nieuw adres. ‘Ontwikkelende bouwer’ Stebru, zorgorganisatie Saffier, woningcorporatie Arcade en Architecten Van Mourik zijn namelijk heel wat van plan met het plein. Architect Piet Grouls: “We maken er opnieuw een bijzondere plek van, zoals de school was. Veel mensen hebben daar waar-schijnlijk nog een levendig verhaal bij, maar naarmate het pand langer leegstaat wordt het steeds triester”. “Mensen hebben nu ook zoiets van: laat er maar iets leuks voor terugkomen”, vult Bart van Veenendaal (Stebru) aan.

‘Mensen hebben nu ook zoiets van: laat er maar iets leuks voor terugkomen’

Beiden hebben het geloof dat hun plan voor het Westhovenplein aan die vraag beantwoordt. Bart: “Centraal onderdeel is dat we een tuin maken, met daarin vijf woongebouwen. Anders dan de binnentuinen die kenmerkend zijn voor Moerwijk, willen we dat de tuin transparant is en een sociale ontmoetingsplaats wordt. Er komen dus geen muren omheen. Daarbij proberen we zo veel mogelijk van de bomen die er nu zijn, te laten staan. Daarnaast worden nieuwe bomen geplant”. Waar de huidige bomen zoveel mogelijk blijven behouden voor de ‘Westhoventuin’, is voor het schoolgebouw echter geen plek. Het oude Overvoorde is namelijk ongeschikt om te kunnen ombouwen tot woningen. Piet: “Het is ooit op maat gebouwd voor een school, maar past echt niet meer in deze tijd. Het gebouw voldoet niet aan de eisen voor duurzaamheid en toegankelijkheid”.

Veranderingen

Sloop is volgens de ontwik-kelaars dus de beste optie voor het sterk verouderde schoolgebouw. Toch wordt de sloopkraan pas voor-gereden wanneer eerst alle nog bruikbare materialen een goede nieuwe bestemming hebben gekregen. Dat staat allemaal gepland voor eind 2016 waarna al snel ook andere veranderingen zichtbaar worden. Tijdens de sloop zal onder andere een stuk van de straat worden ‘onttrokken’, wordt het speelveldje verplaatst naar het plantsoen richting Erasmusweg en wordt het Westhovenplein klaargemaakt voor de bouw van vijf woongebouwen. Twee daarvan zijn ‘zes-laags’, twee andere hebben vijf lagen en één heeft er vier. Bart: “We willen zorgen voor een open karakter; de ontspannenheid moet erin blijven zitten. Daarom hebben we voor vijf woonblokken gekozen. Daarover verdeeld komen 60 sociale huurwoningen van 600 tot 700 euro per maand en 120 zorgeenheden, waarvoor er een eigen zorg-post komt. Voor Moerwijkers wordt het een plek om naartoe door te stromen, zodat ze in hun wijk kunnen blijven wonen wanneer ze ouder worden”.

‘We willen zorgen voor een open karakter’

Wipkip

Dat doen ze dan op een plek die weliswaar vertrouwd aanvoelt, maar als het goed is halverwege 2018 tegelijkertijd niet terug te herkennen is. Het verweesde Westhoven-plein moet dan namelijk een levendige, groene omgeving zijn waar alle leeftijden plezier van hebben. Bart: “We denken aan een jeu-de-boules-baan, maar ook zeker een speeltoestel zoals een wipkip! Daar heeft Saffier zelfs speciaal om gevraagd. Zij hebben namelijk gezien dat zo’n kip heel goed werkt. Het spelen zorgt er voor dat een plek écht leeft”.

Perspectief B copyPerspectief C