2016 – Hoe worden de problemen in en rondom de Jan Luykenlaan aangepakt?

Klus voor hele community


Als bewoner van de omgeving van de Jan Luykenlaan heb je dagelijks ongevraagd met criminaliteit, verloedering en overlast te maken. Om de problemen op te lossen is de gemeente dit jaar gestart met een ‘integrale wijkaanpak’. Mijn Moerwijk Magazine maakte een selectie uit die plannen.

Strengere handhaving

De Politie, de Handhavings-organisatie, de Haagse Pand-brigade, de Omgevingsdienst en het Haags Economisch Interventieteam gaan samenwerken om overlast rond winkelsluitingstijden, bijplaatsingen van afval, aanbouwen of overtreding van milieu-wetgeving, tegen te gaan.

Renovatie van huizen en buitenruimte

Vestia en Haag Wonen voeren in 2017 en 2018 renovatiewerkzaamheden uit. De gemeente zal dan de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Herstelpunt

Twee bewoners organiseren af en toe in de Jan Luykenlaan 77 het ‘Herstelpunt Moerwijk’. Daar kunnen mensen gratis hun klein huishoudelijk apparatuur laten repareren.

Samen eten, drinken en praten

Verschillende bewoners-initiatieven maken gebruik van het Community Center Moerwijk, dat eind 2015 is geopend. Een voorbeeld is ‘Huiskamer 50+’. Deze groep oudere vrouwen kookt en eet daar geregeld samen. Daarnaast is er een multiculturele vrouwengroep die een koffie-ochtend, kookclub en een beauty-ochtend organiseert. En ook jongeren zijn er straks op hun plek: een populair huiskamerproject voor jonge Moerwijkers verhuist naar het Community Center.

Tuinen van Baerlestraat

De binnentuinen aan de Van Baerlestraat krijgen een opknapbeurt. De gemeente wil dat het nog op te richten klusbedrijf uit het Community Center hiervoor wordt ingezet. Daar is de gemeente nog over in gesprek met de corporaties.

Middin maakt schoon

Zorginstelling Middin maakt (met cliënten van de dag-besteding) de openbare ruimte en de binnentuinen van corporaties schoon. Ze werken vanuit de ruimte van Vestia aan de Jan Luykenlaan 77.

Vrouwen in hun kracht zetten

Alle vrouwen krijgen extra ondersteuning. Hierdoor moeten ze zichzelf kunnen ontwikkelen om optimaal aan de samenleving deel te nemen en mogelijk een financieel onafhankelijke positie verkrijgen. Het Community Center, Wijkcentrum Moerwijk en Stichting Yasmin spelen hier een belangrijke rol in.

Wijkonderneming Moerwijk

De nieuwe Wijkonderneming Moerwijk gaat onder andere voor woningcorporaties werken. Het klusbedrijf wordt een opstap naar een betaalde baan. Actieve buurtklussers worden gestimuleerd door te stromen en als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan voor aannemers, die zij via het klusbedrijf leren kennen.

Hangjongeren

Voor jongeren worden activiteiten georganiseerd door Stichting MOOI. Die wil hangjongeren zo van de straat te krijgen. In plaats van dat ze overlast veroorzaken in en rondom de Jan Luykenlaan, kunnen ze zich ook ‘leuk’ gaan vermaken in het wijkcentrum en op andere plekken in de wijk. MOOI trekt hierin op met de wijkagent.

Studentenhuisvesting

De gemeente onderzoekt of in winkelpanden aan de Jan Luykenlaan (studenten)huisvesting mogelijk is. Het zou dan met name gaan om studenten van de Sportcampus Zuiderpark.

Kringloopwinkel in de straat

De Stichting Schroeder van der Kolk onderzoekt of ze aan de Jan Luykenlaan een kringloopwinkel kan openen, speciaal voor kleine huishoudelijke spullen en elektrische apparaten. Dit zijn spullen die in de buurt nogal eens ‘verkeerd worden aangeboden’ bij ondergrondse restafvalcontainers.