Zuidwest Den Haag

Zuidwest is een gebied binnen het stadsdeel Escamp van de gemeente Den Haag, dat is aangewezen als krachtwijk. Het bestaat uit de wijken Moerwijk, Morgenstond en Bouwlust en Vrederust.

Het gebied bevat voornamelijk naoorlogse sociale woningbouw (4-laagse portieketagewoningen). Het onderscheidt zich hiermee van andere wijken binnen Escamp, zoals bijvoorbeeld Wateringse Veld. Centraal is de Leyweg, hier zijn o.a. een ziekenhuis, een kerk, een winkelcentrum en het stadsdeelkantoor te vinden.

Krachtwijk
Omdat de bewoners van Zuidwest over het algemeen een beperkt inkomen hebben en bij veel kinderen sprake is van een taalachterstand, is dit hele gebied aangewezen als aandachtswijk van het Rijk.[2]

De gemeente Den Haag is sinds de jaren 2000 bezig met het opknappen van Zuidwest.[3] Onder andere het nieuwe Stadskantoor Escamp moe(s)t hier aan bijdragen.

Alhoewel het gebied in het zuidoosten van Den Haag ligt, wordt het zowel ambtelijk als in de volksmond Zuidwest genoemd. De reden hiervan is dat deze streek op de kaart van Den Haag linksonder ligt, hetgeen overeenkomt het het zuidwesten van een kompas. De Haagse kaart is echter een kwartslag gedraaid, omdat de kust (westen) altijd aan de bovenkant wordt weergegeven..

Over de Moerwijk Coöperatie
De Moerwijk Coöperatie is een volledige van, voor en door bewoners organisatie en 1 van de wijkpartners van de bewonersorganisatie, het stadsdeel Escamp en de Gemeente Den Haag .

Samen bouwen we aan een beter, mooier, schoner en veiliger Moerwijk.

Iedereen die in  Moerwijk woont is hier aspirant-lid van. Actief lid worden is  heel simpel; vul dit formulier in te vullen.

Word actief lid!
Door van de Moerwijk Coöperatie lid te worden, laat je zien dat je je wijk en het werk van ons allemaal belangrijk vindt.Hierdoor zien de gemeente en andere instanties die ons geld en/of opdrachten (kunnen) geven dat er bij bewoners draagvlak is voor de Moerwijk Coöperatie.

Een coöperatieve bewoners organisatie met 100 leden maakt al indruk, maar met meer dan 300 leden kan niemand om je heen!

Wordt net als je buren lid en bouw samen met ons aan een betere buurt en wijk! Aanmelden>>