BuurtPreventie Team (BPT) Moerwijk

Wat zijn BuurtPreventie Teams (BPT’s)?
Buurtpreventie-projecten richten zich op de bewoners van een woonblok of van een buurt. Bewoners zetten zich op vrijwillige basis actief in. Ze geven bijvoorbeeld verdachte situaties en ongeregeldheden door aan de politie of gemeente. Soms voeren ze ook kleine opruim- en schoonmaakklussen uit. De bewoners daarnaast tevens een actieve rol in de buurt en maken daarover afspraken.

Hoe werkt het?
Een BuurtPreventie Team (BPT) bestaat uit gemotiveerde en betrokken bewoners die zich actief inzetten voor de wijk. Buurtpreventie speelt in op sociale controle. Sociale controle betekent dat mensen elkaar in meer of mindere mate in de gaten houden. Door sociale controle signaleren en melden bewoners verdacht gedrag in de wijk. Buurtpreventie krijgt vorm door zichtbare patrouilles door het BPT.

Criminelen hebben daardoor minder ruimte voor hun plannen en ze lopen meer kans om te worden betrapt. Het merendeel van de buurtpreventieteams richt zich op het voorkomen van woninginbraken. Daarnaast kijken ze naar fysieke overlast, zoals straatvuil of kapotte infrastructuur.

In Moerwijk zijn sinds kort 4 BuurtPreventie Teams actief. Elk team bestaat uit betrokken wijkbewoners die regelmatig in duo’s door Moerwijk wandelen .

De vrijwilligers lopen op zelf gekozen tijdstippen en in overleg met mede vrijwilligers meestal 1 x per week, dat kan zowel s’avonds als overdag, 2 uur door de wijk en melden dit vooraf aan de wijkagent.

De vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun kleding met daarop de tekst BuurtPreventie Team.
Alle BPT’s zijn autonoom in het nemen van acties en beslissingen omtrent de surveillances.

De groep bestaat uit gemotiveerde mannen en vrouwen uit Moerwijk van alle leeftijden die de wijk goed kennen of willen leren kennen.

Graag nodigen we Moerwijk-ers uit om eens met ons mee te lopen en kennis te maken.

Aanmelden voor deelname of vragen om meer informatie kan uiteraard via bpt@moerwijkcooperatie.nl