Den Haag moet democratischer

Martijn Blaster Wethouder Den Haag

De komende maanden gaat Den Haag aan de slag met een democratiseringsagenda. Het doel is om bewoners nog beter te betrekken bij de beleidsvorming en de zeggenschap in wijken en buurten te vergroten. Dat maakte wethouder participatie Martijn Balster vandaag bekend.

Wethouder Balster: ’30 procent van de Hagenaars voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd. Meer dan de helft van onze inwoners gaat niet stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben veel te doen met elkaar om de bewonersbetrokkenheid te vergroten. Niet alleen bij het vierjaarlijks stemmen, maar juist ook bij de beslissingen die we samen met bewoners willen nemen in wijken en buurten’.

Balster: ‘Heel veel mensen praten mee en beslissen mee over hoe budget voor de wijk moet worden besteed. Hier komen prachtige, gedragen initiatieven uit voort, die we samen met bewoners kunnen oppakken. We willen kijken of we dat met grotere budgetten kunnen gaan doen in de toekomst’.

Burgerfora en wijkbudgetten
De gemeente gaat de komende maanden nog starten met een aantal experimenten. Experimenten met burgerfora in wijken, waar een groep door middel van loting een stem krijgt in de beslissingen voor de wijk; denk bijvoorbeeld aan een forum in Zuidwest en een of twee experimenten rond de energietransitie. Ook wordt gewerkt aan een voorstel voor een Haags ParticipatieBoard en een experiment met een (digitaal) bewonersbudget/begroting.

Verder wordt de aanpak van de wijkagenda’s en wijkbudgetten verder uitgebreid. De eerste resultaten zijn zeer hoopvol.

Balster: ‘Heel veel mensen praten mee en beslissen mee over hoe budget voor de wijk moet worden besteed. Hier komen prachtige, gedragen initiatieven uit voort, die we samen met bewoners kunnen oppakken. We willen kijken of we dat met grotere budgetten kunnen gaan doen in de toekomst’.

Naar een democratiseringsagenda
Zeggenschap van alle bewoners, dat kan niet zonder betrokkenheid van onze gemeenteraad. Het college en de raad gaan daarom de komende maanden met elkaar en met de stad in gesprek om te komen tot een democratiseringsagenda. Deze agenda kan de basis vormen voor besluiten in de volgende raadsperiode.

Balster: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is mij veel waard als we samen de invloed van bewoners kunnen vergroten. Niet met alleen een stem bij de verkiezingen, maar met een gevoel van invloed en betrokkenheid, dat verder reikt. Dat vertrouwen geeft’.


Meer informatie:
Brief vitalisering democratie>> 

Over de Moerwijk Coöperatie
De Moerwijk Coöperatie is een bewoners (zelf)organisatie + bewoners bedrijf + bewoners platform in 1.

Een bewoners (zelf)organisatie om de bewoners te vertegenwoordigen en dingen te kunnen agenderen en al dan niet samen met de gemeente te organiseren.

Een bewoners bedrijf om de nodige werkzaamheden zelf (betaald) uit te kunnen voeren. Genoeg te doen!

Een bewoners platform om belangrijke zaken die in Moerwijk spelen en ons aan het hart gaan zichtbaar en bespreekbaar te kunnen maken.

Word lid!
Door van de Moerwijk Coöperatie lid te worden, laat je zien dat je de Moerwijk Coöperatie belangrijk vindt. Hierdoor zien de gemeente en andere instanties die ons geld (kunnen) geven dat er bij bewoners draagvlak is voor de Moerwijk Coöperatie. Een coöperatieve vereniging met 100 leden maakt al indruk, maar met meer dan 300 leden kan niemand om je heen.
Aanmelden>>

2016 – De stadsdeeldirecteur

Achter het Zuiderpark wonen ook mensen!

Moerwijk heeft het de laatste jaren flink voor de kiezen gekregen. Stadsdeeldirecteur René Baron is dan ook blij dat het tij zich zichtbaar keert, maar weet dat er nog genoeg werk aan de winkel is om het perspectief van de wijk definitief te veranderen. “We moeten anders naar de wijk gaan kijken”, stelt hij.

Voorbijgangers zullen vreemd hebben opgekeken toen ze drie volwassen mannen in de indianentuin bij de Zijpendal-straat zagen. Maar René had er zo zijn bedoelingen mee om juist daar voor een interview af te spreken. De plek staat immers symbool voor de toekomst van Moerwijk. Zo worden er door de Wijk-ontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest nieuwe woningen gebouwd en ligt de speelplaats op steenworp afstand van het Heeswijkplein, dat in samenwerking met bewoners opnieuw wordt ingericht. Bovenal is de indianentuin een plek waar de kinderen van Moerwijk onbezorgd, veilig moeten kunnen spelen terwijl ze hun fantasie de vrije loop laten. René: “We willen wie hier opgroeit vasthouden en ervoor zorgen dat ze hier kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn meer nieuwe, goede woningen nodig. Juist voor Zuidwest, met Moerwijk, zien we dat de woningvoorraad niet best is”. Op dat vlak valt nog veel terrein te winnen. Door de financiële problemen van Vestia en de beperkingen die de nieuwe Woningwet
de corporaties (ook Haag Wonen en Staedion) oplegt, is de ontwikkeling van Moerwijk immers behoorlijk in het slop geraakt. Inmiddels zijn de corporaties en andere bouwpartijen echter aan de beterende hand en verwacht René dat er meer nieuwbouw en grondige renovatie van woningen komt. “Naast sociale huur zijn koopwoningen en wat duurdere huurwoningen nodig. Dat voorkomt dat Moerwijk eentonig blijft. Voor een wijk is het belangrijk dat er voor ieder wat wils is: diversiteit zorgt voor dynamiek. Het moet dan wel ‘substantieel’ zijn, dus niet een paar losse huizen. Neem bijvoorbeeld het Erasmuspark bij de Leyweg, waar 600 woningen zijn gebouwd en er een heel leuk en krachtig buurtje is ontstaan”.

‘Moerwijk heeft een eigen treinstation en ligt tussen twee prachtige groengebieden’

Afgezien van nieuwe woningen wil René ook andere ‘uitdagingen’, zoals armoede, werkloosheid, overlast en (on)gezondheid aanpakken. Simpel zal dat niet zijn, maar kansen zijn er tegenwoordig meer dan ooit. Dat komt mede doordat ‘de politiek’ meer oog en gevoel heeft gekregen voor de wijken van Escamp. “Van oudsher zijn bij stads-vernieuwing eerst de wijken in de gordel rond het centrum, zoals de Schilderswijk, aan de beurt geweest. Moerwijk, eigenlijk heel Zuidwest, is daardoor op relatieve achterstand komen te staan. Ik heb me er hard voor gemaakt dat achter het Zuiderpark ook mensen wonen, dat daar zelfs een hele stad ligt, en wil de achterstand die er is gaan inlopen”.

Knoeperds

René denkt dat het helpt om op een andere manier naar de wijk te gaan kijken. “Moerwijk heeft een eigen treinstation en ligt tussen twee prachtige groengebieden, Overvoorde en het Zuiderpark. Ook is het centrum relatief dichtbij. Verder krijgen we straks een knoeperd van een bedrijf in het Zuiderpark: de nieuwe Sportcampus met 1.600 studenten. Ik zou het dood-zonde vinden als Moerwijk daar, als aangrenzende wijk, niet van profiteert”. Vanuit het stadsdeel zijn ambtenaren daarom bezig ervoor te zorgen dat de ‘knoeperd’ Moerwijkers direct wat oplevert. Dat is volgens René meer dan werkgelegenheid. “Het zou mooi zijn als bedrijven die worden ingehuurd, voor schoonmaak en beveiliging, bewust mensen uit Moerwijk aannemen, de zogeheten ‘social return’. Ook leveren al die studenten nieuwe mogelijkheden op; misschien moeten hun fietsen wel worden opgeknapt. Dat kunnen ze vaak zelf niet. Dat zie ik ook bij mijn eigen jongens; die vragen het aan pa…”.

De sportstudenten heet René van harte welkom; ze hebben Moerwijk immers ‘iets extra’s te bieden’. Tussen de 100 en 200 studenten zullen in de wijk gaan wonen, mogelijk in
de buurt van de Jan Luyken-laan. Daarmee worden dan twee vliegen in één klap geslagen: door faciliteiten te bieden die passen bij de nieuwe bewoners kan de overlast die daar is worden teruggedrongen. De Stationsbuurt ziet René als hét voorbeeld van hoe dat ‘werkt’. “Dat was 20 jaar geleden nog echt een gribus, maar doordat er is ingezet op studenten is de wijk helemaal tot bloei gekomen, met koffietentjes en winkeltjes die voor een goede sfeer zorgen. Natuurlijk zal Moerwijk nooit een chique wijk zijn, zoals het Statenkwartier, maar als het een beetje meer zoals de Stationsbuurt wordt, kunnen we heel tevreden zijn”.

‘Ik zou het doodzonde vinden als Moerwijk niet van de Sportcampus profiteert’

Renee Baron (1)

2016 – Column: Door de ogen van Denise

Schimmelschuld

Moerwijkers zijn het beu om de schuld van het probleem ‘schimmel’ in hun schoenen geschoven te krijgen! Vorig jaar ben ik daarom Moerwijk Up To A New Lifestyle begonnen, waarmee buurtbewoners knokken voor een schimmelvrije wijk.

In de eerste editie van Mijn Moerwijk Magazine heeft een artikel gestaan over het project en heb ik kunnen vertellen wie wij zijn, wat we doen en vooral waarom we zijn begonnen. Daarna is er veel gebeurd, en veel gepraat. Met bewoners, corporaties, gemeente, maar ook met raadsleden en journalisten die lucht hebben gekregen van ons probleem.

Bij praten is het echter niet gebleven. We zijn stevig aan de slag gegaan en hebben ondertussen heel wat onderzoeken gedaan naar de staat van woningen in Moerwijk. Daar hielp Stichting Alivio bij, die ons vanaf het begin ondersteunt. Inmiddels hebben we een heleboel foto’s van schimmelproblemen. Ook zijn er heel wat klachtenformulieren ingevuld en hebben we onderzocht wat de ‘woonwensen’ zijn. Wat willen Moerwijkers zelf dat er met de huizen gebeurt? Dat lijkt ons een best belangrijke vraag… De verzamelde informatie hebben we niet voor onszelf gehouden, maar juist met verschillende partijen gedeeld. Ook met de woningcorporaties, waarmee we één keer om tafel hebben gezeten.

Wat willen Moerwijkers zelf dat er met de huizen gebeurt? Dat lijkt ons een best belangrijke vraag…

Helaas is de schimmel er nog steeds… Dat doet mij verdriet. Ik werk er vaak dag en nacht aan omdat ik voor 200%, nu zeker, geloof dat er wél een oplossing is. Dat neemt niet weg dat ik zo nu en dan een traantje laat, omdat ik duidelijk zie dat er een kat-en-muis-spel wordt gespeeld. Jarenlang kregen bewoners de schuld van het schimmelprobleem. We zouden niet genoeg luchten. Maar zou dat nou echt dé oorzaak zijn…?

We kunnen nog jaren doorgaan met het doorschuiven van de ‘schimmelschuld’, maar eigenlijk ben ik niet zo geïnteresseerd in ‘wie’ de schuldige is. Ik vind het belangrijker dat de schuld die er is, wordt ‘afgelost’. Dat is naar mijn gevoel een klus voor ALLE, maar dan ook echt ALLE partijen, die hier een rol in spelen. Ik vind het héél triest om te zien dat het al zo lang duurt, terwijl het om de gezondheid van mensen gaat! Als ik ALLE was, zou ik dus maar snel met een goeie oplossing komen. Moerwijkers pikken het namelijk niet meer!

Denise Rifaela
Oprichter Moerwijk Up To A New Lifestyle