Tag: Vogelaarwijken

  • Wijkprogramma Escamp: Moerwijk 2016-2019

    Wijkprogramma Escamp: Moerwijk 2016-2019

    Samen werken aan wat belangrijk is voor de wijk waarin we wonen, werken en leven: daar hebben bewoners, ondernemers en andere wijkpartners van Moerwijk prioriteiten voor opgesteld samen met de gemeente Den Haag. Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in een wijkprogramma rond 8 thema’s: jeugd en onderwijs wonen bedrijvigheid leefbaarheid en veiligheid werk en inkomen opvoeding en zorg sociale cohesie buurtbetrokkenheid. […]